amp templates

Zgodovina SUHE KRAJINE
DVOR pri Žužemberku

od poselitve Krajine do 2. svetovne vojne
Zbral, uredil in zapisal: Miha Potočar

VIRI:
* Valant, M. (1970). Zgodovina Žužemberka in Krajine. Ljubljana: Samozaložba
* Svet KS Žužemberk. (1993). Žužemberk – Dvor 1399-1993. Novo mesto: Tiskarna Novo mesto.
* Gams, I. (1991). Geografske značilnosti Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga
* Leksikon Slovenije: Mihael Potočar.